Inicio Cursos Curs – Piano modern

CURS DE PIANO MODERN

Aprèn a tocar diferents estils com pop, rock, funk, swing i jazz.
El curs està destinat a gent que vulgui iniciar-se al món del piano modern tant si ja té experiència amb piano clàssic com si és un principiant.

PROGRAMACIÓ

Teòric

L’exposició teòrica es basarà en l’aprenentatge del “xifrat americà” per poder conèixer la base de l’harmonia moderna, així com en l’estudi dels diferents estils de música moderna per tal de poder arribar a la iniciació del món de la improvisació.

Pràctic

És sens dubte l’aspecte més important del curs. Es treballaran diferents pràctiques teòriques complementades amb cançons que poden ser proposades tant pel professor com per l’alumne.